lørdag den 11. november 2017

Rundt ad havens stier.


Da stierne i 1988 blev anlagt, fik haven sin nuværende karakter.


  
Stierne er anlagt så de snor sig gennem haven. Al den jord og græstørv, der blev gravet op i den anledning, blev skovlet ud til siderne, hvorved der opstod muligheder for hævede bede, som var medvirkende til at gøre haven mere spændende - frem for den helt flade græsplæne, der var udgangspunktet.I forhaven blev der anlagt kvadratiske bede for at opnå en anden struktur end den øvrige haves mere organiske form.Stierne fører rundt til mange forskellige rum.I et hjørne af haven er der blevet plads til en gruppe granittrug, der er beplantet med småvækster, som ellers let kunne drukne ude i bedene. Hver af trugene er som en lille have i haven.


Haven er anlagt så den ikke kan overskues fra ét punkt, man må bevæge sig rundt for at opleve den.


Haven rummer mange detaljer, der er med til at give gæster en oplevelse.Fuglebade naturligvis til glæde for fuglene, men også for at opnå levende reflekser i bedene.


tirsdag den 24. oktober 2017

I slutningen af oktober.


Efteråret er forbundet med en særlig skønhed, der jo handler om forfald, men på en charmerende måde, men samtidig kan man føle et vist vemod over sommeren, der forsvandt.Der kan stadig være arbejde at gøre, men jo slet ikke som i foråret, hvor man jo begynder helt forfra. Man kan vel godt tale om havens cyklus - de forskellige stadier gennem et haveår, hvor hver årstid har sit tydelige præg.


Inger og jeg var forleden i Musikhuset i Aarhus og hørte en klassisk koncert 'I naturens vold', hvor halvdelen af koncerten var udfyldt af Vivaldi´s 'De fire årstider'. Tænk at årstiderne kan udtrykkes så smukt gennem musik. Jeg sad i mit stille sind og sammenholdt det med alt det man oplever gennem årstiderne i haven.


Efteråret er ikke uden poesi. Pludselig kan man acceptere mere rod i form af visne blade, der rasler rundt, og Hosta der klasker sammen og flyder ud over stien - prydgræsser som vælter rundt og det opfattes alt sammen som 'malerisk'.


Den lille fugl kigger betuttet på alle de nedfaldne blade.

Som 3-årig kiggede min datter sig forbavset omkring i haven, da hun oplevede, at træerne var ved at miste deres bladene. Er de gået i stykker - spurgte hun?Jeg har gennem årene også været flittigt rundt med kameraet i oktober.Lige nu står mange af havens vækster med deres skrøbelige skønhed, hvor regn og rusk hurtig vil udviske de små undere.