søndag den 22. januar 2017

Tidlig forårskuller.


Lokket af det milde vejr er vi begyndt på den den grove oprydning i haven. Det er dejligt at komme i gang, men vi kan godt mærke i kroppen, at det er lang tid siden, vi har arbejdet derude.Vi er da forberedte på, at det hurtig kan blive vintervejr igen, men gjort er jo gjort.Umiddelbart har vi ikke planer om de helt store revolutionerende tiltag i den kommende sæson. Vores have har ligesom fundet sin form, så forandringerne bliver mere i småtingsafdelingen. Men det er jo blandt andet også i detaljerne at en haves oplevelser skabes.Gennem årene har vi fundet mange småting, der har fundet plads i haven. Vi prøver bevidst at være kritiske og begrænse mængden af ting. Det skal tros alt være planterne, der dominerer. Der kan opstå en hvis poesi mellem småskulpturer og havens planter.En 'Tankefugl' i bronze udført af kunstneren Torben Klostergaard.Mange af tingene er souvenirs fra rejser.
En haves oplevelser opstår i samspillet mellem helhed og detalje.


onsdag den 11. januar 2017

Den grønne vinterhave.


Også i vintermånederne skal haven have noget at byde på. Det sikrer man gennem et bevidst valg af planter, havens opbygning og struktur. For også om vinteren kan man have behov for en tur gennem haven.De stedsegrønne klippede strukturer (her buksbom) er i høj grad medvirkende til at fremme havens vinterlook. Haven bør dog ikke kun bestå af stedsegrønne, men også have løvfældende træer og buske, så man kan se forskel på årstiderne derude.

Der findes masser af grøn bunddække til vinterhaven - her hasselurt, Asarum europaeum.En gammel træstub kan indgå som en naturlig vokseplads for forskellige planter.

Det grønne bunddække er mor og barn, Tolmiea menziesii, der i milde vintre bevarer de grønne blade.


Granitstenene bliver smukke og får mere lød i regnvejr, samtidig med at fuglebadene bliver fyldt op.Her er bunddækket guldjordbær, Waldsteinia.