lørdag den 12. januar 2019

Vinter i HAVEN VED HEGNET.Selv om det er vinter, kan man godt få et kik, der løfter sindet, ved en tur rundt i haven. Vi har bevidst valgt at plante mange stedsegrønne planter, så der også er liv og noget at se på i vinterhalvåret. Det drejer sig  om fyr, gran, taks, thuja, buksbom, enebær, kristtorn, rhododendron, cotoneaster, cedertræer o.a..

Nogle af disse vintergrønne træer og buske er klippet i form, for at skabe variation og for at have nogle spændende strukturer, der kan markerer sig, ikke mindst i vinterhalvåret.
På grund af den foreløbig milde vinter er noget af havens 'nips' endnu ikke stillet ind.
Så længe jorden ikke er frossen, kan man stadig gøre mange ting i haven. Der kan flyttes rundt på sten og planter, og der kan klippes nåletræer som taks og thuja. Buksbom må man vente med til maj måned, af hensyn til risikoen for svampeangreb.
Også formklippet lærk kan have en spændende struktur, selv om den har tabt nålene. I det hele taget er det vigtigt også at have mange løvfældende buske og træer, så man kan se forskel på vinter og sommer i haven.Vedbend er værdifuld som stedsegrøn element. Den skaber liv når den kravler op i træer, som bunddække og til at dække plankeværker o.a.. Men man skal være over den, for den er meget 
livskraftig, og kan herved bidrage til havens 'vildskab' -  jeg er ikke sikker på, at alle er enige med mig i mine betragtninger.

Vi har en del gamle kar, der er som skabt til små planter, der ellers let kunne drukne ude mellem de størrer planter. Gentagelsen af et tema som kar, kan give en hvis ro og sammenhæng i haven.