lørdag den 11. november 2017

Rundt ad havens stier.


Da stierne i 1988 blev anlagt, fik haven sin nuværende karakter.


  
Stierne er anlagt så de snor sig gennem haven. Al den jord og græstørv, der blev gravet op i den anledning, blev skovlet ud til siderne, hvorved der opstod muligheder for hævede bede, som var medvirkende til at gøre haven mere spændende - frem for den helt flade græsplæne, der var udgangspunktet.I forhaven blev der anlagt kvadratiske bede for at opnå en anden struktur end den øvrige haves mere organiske form.Stierne fører rundt til mange forskellige rum.I et hjørne af haven er der blevet plads til en gruppe granittrug, der er beplantet med småvækster, som ellers let kunne drukne ude i bedene. Hver af trugene er som en lille have i haven.


Haven er anlagt så den ikke kan overskues fra ét punkt, man må bevæge sig rundt for at opleve den.


Haven rummer mange detaljer, der er med til at give gæster en oplevelse.Selve arbejdet med anlæggelsen af stierne strakte sig over et par somre. Først gravede jeg græsrørvene af og lagde dem med græsset nedad, herefter gravede jeg yderligere et spadestik ned, og det blev alt sammen til hævede bede. Det opgravede (ca. 20 cm.) blev erstattet af sand, der blev vandet og stampet og heri blev stenene lagt.Fuglebade naturligvis til glæde for fuglene, men også for at opnå levende reflekser i bedene.