torsdag den 19. august 2021

Om at forme sin have.


 Vi har også i år haft besøg af mange gæster til vores åben have arrangementer. Folk kom fra mange egne af landet og i alle aldre, heriblandt mange unge par, som er draget ud for at finde nye idéer og inspiration til en kommende have eller til forandringer i den gamle.De fleste var meget bevidste om, at græsplænen ikke skulle have nogen fremtrædende plads - eller om den overhovedet skulle indgå i den nye have. Enkelte havde en drøm om en arbejdsfri have, hvilket de ved nærmere eftertanke måtte erkende var en utopi - selv de nye tanker om haven 'Vild med vilje' vil kræve en indsats.
Princippet med helt at dække havens bund med vekslende plantevækst tiltalte mange. Man indså, at ukrudtet ville få vanskelige vilkår, samtidig med at det ser mere naturligt ud. Høje træer, der er opstammede, så kronen ligesom danner et loft, er medvirkende til at give en rumlig virkning i haven. Og det var det, mange søgte ideer til, 
netop at skabe grønne rum i en have, der ikke kunne overskues fra ét sted, men at man må bevæge sig rundt for at opleve herlighederne.Til opdeling i rum er lave eller lidt højere hække en oplagt mulighed. 

En portal er velegnet til at markere, at man bevæger sig fra ét rum til et andet.


Mange var optaget af muligheden for at klippe visse af havens planter i form, så man ad den vej skaber spændende strukturer som en kontrast til de mange fritvoksende. Og vælger man stedsegrønne planter at klippe i som Buksbom, Taks, Thuja o.a., har man grønne skulpturer, der markerer sig året rundt - ikke mindst i vinterhalvåret, hvor en have ellers kan se lidt bar ud.