fredag den 30. marts 2012

Jeg klipper stadig haven i form.


Træt efter en lang dag i haven sad vi i aftes og faldt i søvn til fjernsynet. Allerede klokken 10 gik vi til ro og fik en lang nats søvn.
Her til morgen erfarer jeg, at der har været rigtig mange personer inde på "Havetid". Jeg konstaterer at der klokken 23 var 32 besøgende inde på bloggen - altså medens vi lå i vores sødeste søvn. Man burde jo holde sig vågen, være parat, holde sig a jour - simpelt hen være til stede og "være vaks vaks ved havelågen", lidt åndsnærvær tak, når så mange mennesker gider at klikke sig ind på bloggen  og måske vil én noget. Der kunne jo være kommentarer, med lidt ros måske, eller de kunne indeholde spørgsmål - nå, det kan jo heldigvis alt sammen klares dagen derpå.


I går var der 238 besøgende på bloggen og det er da vist rekorden i den tid min blog har eksisteret. Og jeg kan se, at mine indlæg "Planteskulpturer giver kontrastvirkninger i haven" og "Klip i haven" er det mest besøgte. Og det er da også det emne, der er størst interesse for, når man ude omkring vælger mellem mine foredragsemner. Det er jeg fuld af forståelse for, emnet fylder nemlig også rigtig meget i mit haveliv og fylder i den grad også i vores haves udformning.

                Inger prøver sig frem med forskellige farvede blomster i det nyetablerede "vindue".
Den hængende lærk måtte endnu engang have en studsning. Ikke fordi jeg ikke kan lide dens naturlige måde at vokse på, den minder mig om en kaskade af vand, men den klippes af hensyn til det, der nu skal skyde op   fra bunden.Hvor det er muligt, klipper jeg grenene lige under udadgående skud, så jeg kan opnå en parasolform. Træet står som overstander i et bed med skyggetålende ting som bregner, hosta og andet.Efter klipningen ser den sådan ud. Nu er der plads, lys og luft til al vegetationen i bunden, der er på vej op.
                              Inger er i gang med at pynte terrassen op til påske.I dag fik vi et eksemplar af Ældresagens blad "NU"med posten. Vi her været ret spændte på at se det, da det blandt andet indeholdte en artikel, der fortalte om vores have.Jeg synes, at man på redaktionen har valgt nogle ret varierede billeder, det rent grafisk er sat flot op.Vi håber, at det kan virke som en god reklame, så rigtig mange haveinteresserede får lyst til at besøge vores have til sommer.
Jeg glæder mig til at komme i gang med at klippe i planterne og holde dem i form. Det er vist ikke alle, som forstår det. Så sent som i dag spurgte et barnebarn mig om, hvad jeg egentlig får ud af at gå så meget i haven. Livskvalitet, svarede jeg - jeg kunne se, at det gav ham lidt at tænke over. Men begrebet have ligger langt fra en 14-årigs bevidsthed. I den digitale verden vi befinder os i, er der utrolig mange andre spændende muligheder. Haveinteressen dukker først op i mere moden alder - om overhovedet.
Der er en del at bringe i orden, når haven skal gøres forårsklar. Men det er vel også rimeligt at beherske sig. Meget af det, som lige nu ser lidt uordentlig ud i bunden af bedene, vil i løbet af kort tid blive dækket af plantevækst. Jeg har faktisk oplevet haver, der var så ordentlige og renskurede - alle stenene var vasket af i Klorin så alt, hvad der kunne minde om patina og ælde var borte og haven lyste langt væk af ordentlighed og unatur. Alt var under kontrol, intet var overladt til havens natur og væk var al charme og mindelse om noget indbydende og rart. Den fransk forfatter Antoine de St-Expéry skrev engang: "Orden for ordenens egen skyld er livets karikatur" - det prøver jeg at lægge mig på sinde, når jeg i denne tid går rundt derude.

                             Sådan ser haven ud lige nu, efter gangene er fejet.Men hvor vi længes efter frodigheden i bundvegetationen. Se, hvor meget en enkelt Hosta kan fylde.

                            Sommerbillede set mod de klippede Cotoneaster-kugler.


                            Og samme motiv lige nu i slutningen af marts.
Når jeg lige nu kigger på midterrabatten i vores indkørsel, er det utroligt, at det om et par måneder ser ud som på det efterfølgende billede.Vinteren har taget hårdt på vores klippede Cotoneaster-kugler. Først blev de brune, hvorefter de tabte bladene.Det er godt, at vi ved, at efterhånden som lyset og varmen tiltager, vil de grønnes på ny.
lørdag den 24. marts 2012

Rundt ad havens stierVores haves idé bygger stort set på dens stier og de hævede bede, der opstod, da stierne for mange år siden blev til. Oprindelig bestod haven stort set af græsplæne på alle fire sider af huset, og efter at have slået græs gennem mange år, stod det mig en dag klart, at det var et frygteligt ineffektivt arbejde.


Jeg mente, at haven kunne få en mere spændende udformning, hvorfor jeg begyndte at grave græsplænen op og anlagde et net af markstensbelagte stier rundt på den 1000 kvm. grund. Og alle græstørvene og al jorden, der blev gravet op og erstattet med grus, blev til hævede bede. Disse kom i høj grad til at præge haven og gav den en mere spændende karakter.


                  
Netop højbedene der hævede sig op på begge sider af stierne, gav flere steder stierne karakter af en gammel hulvej. Og da beplantningen voksede til, kunne man ikke overse haven fra et sted, men måtte rundt ad stierne for at opleve den.Det at anlægge stierne strakte sig over et par somre, og var et dejligt regulært arbejde, hvor man virkelig kunne se et resultat af sine anstrengelser, og mange var turene ud til landmændenes stenbunker  rundt i omegnen af Silkeborg - selvfølgelig efter aftale med de pågældende landmænd..              Vore bambusplanter blomstrede og visnede for år tilbage, hvorefter jeg gravede dem op og erstattede dem med thuja, der blev klippet i blokke og skærme.    Her er en skærm, som har til formål at give læ og skærme mod indkig, når vi sidder på terrassen.
I løbet af vinteren klippede jeg et kighul i skærmen, mest for sjov, men også for at bryde lidt af det monotone i thujahækken.Det lille projekt udviklede sig, så der også skulle være en "vinduesplade", hvorpå der kan stå en lille blomst - ak ja. I løbet af sommeren er det meningen, at vinduet skal klippes mere skarpt og præcist.
   På dette sted er bedenes kanter lavet med klyner, disse firkantede tørveblokke, der er fremragende til surbundsbede, hvor man ønsker at bygge lidt op i højden. Kanterne er imidlertid helt dækket af plantevækst, hvilket jeg synes, giver et dejligt naturligt resultat - som om at naturen har taget over.


                       Havens udseende er blevet til via drømme, visioner, inspiration fra billeder og tekst i bøger og tidsskrifter  og besøg i haver i både ind- og udland. Det har været, og er til stadighed en spændende rejse rundt i alt haverelateret, hvor vi har glædet os over alt det smukke og iderige vi har mødt og har suget til os, når der var noget, der særlig talte til os. I år glæder vi os særligt til rejsen med Randers Havekreds til Floriaden i Holland. Vi var der også for ti år siden, og ved, at udsstillingen indeholder alt hvad hjertet kan begære udi havedrømme.
Sådan så et af vore bede ud for cirka ti år siden. Men haven er til stadighed under forandring og bedet ser helt anderledes ud i dag. Hvor er det dejligt, at man kan fastholde en situation via sine fotos, og her flere år senere glæde sig over det - lade sig inspirere på ny - eller hvad man nu gør.Det er det samme stiforløb i dag, hvor bedenes indhold jo har fået en lidt anden karakter.
De slyngede stier blødes op af plantevæksten, der ændrer udseende over år, men også inden for en enkelt sæson sker der stor forandring.Også i år vil mange gæster vandrer rundt på gangene til vore åben have arrangementer. Jeg kunne godt forstille mig, at vi får mange gæster via den artikel, der kommer i Ældre Sagens blad "NU" til april. Vi har også fået henvendelse fra bladet "Hendes Verden", der gerne vil komme i maj og lave en artikel om haven.

Vi er i år lidt tidligere ved det, med at få haven gjort i orden, end vi plejer. Det skyldes, at vi allerede næste weekend har besøg af en busfuld haveinteresserede fra Struer Havekreds, som kommer her omkring efter et besøg på Fulden Blomsterstudie ved Beder. Det er første gang vi tager mod gæster i haven så tidligt på året.
Aftalen med besøget kom i stand da jeg i efteråret var oppe og holde foredrag i havekredsen.