torsdag den 21. juni 2018

En haves stil.


En dame blandt havens mange gæster stillede mig spørgsmålet: 
'I hvilken stil er jeres have egentlig'? Og jeg måtte blive hende svar skyldig - for egentlig betragter vi havens stil som vores egen. Det kan måske lyde lidt indbildsk, for i virkeligheden har vi jo gennem årene modtaget påvirkning, idéer og inspiration fra mange kanter, men altid forsøgt at omforme det i vores egen smag.I 1986 var vi på en haverejse til Holland, hvor vi så rigtig megen formklipning, hvilket gav os nogle spændende impulser og idéer med hjem. Senere var vi flere gange i England, Frankrig og Italien og oplevede alle de mange stilarter en have kan udformes i. Vi var betaget af både renæssancen, barokken. landskabshaver, romantiske haver og frem til mere modernistiske haver, ligesom vi har set japanske haver - uden dog at have været i Japan. Og vi har nok lånt lidt hist og pist, uden at falde for fristelsen til at kopiere en bestemt stil..
Vi har valgt at dække al jorden med plantevækst. Dels synes vi, at det ser mest naturligt ud og dels kan vi godt lide frodighed, og finder egentlig frodigheden vigtigere end selve havens stil. Haven er som bekendt ikke natur, men må vel betragtes som kultur. Og dog kan man vel godt tale om 'havens natur' og være åben over for det tilfældige og uplanlagte, som for eksempel planten med de store grønne blade på billedet, der er en selvsået tusindstråle, som jeg synes, bidrager til lidt af det man kan kalde 'havens vildskab'. Det er jo ofte i samspillet mellem det planlagte og det tilfældige, at poesien opstår.En lille have an miniature - og oven i købet japansk inspireret - placeret mellem havens planter. Jeg har et lidt ambivalent forhold til japansk inspirerede haver. Jeg er fascineret af den enkelthed, askese, harmoni og skønhed de undertiden kan fremstå med. Men det er jo en havestil, som hører fortiden til - på samme måde som renæssance- og barokhaver. Den japanske have var et væv af filosofi, religion, livsform og almen mentalitet, der er så speciel og så kompleks, at det er håbløst at forsøge at forstå den i vores kultur - eftersom vi ikke er japanere. Vi har i HAVEN VED HEGNET lånt elementer fra de klassiske haver, men frem for at placere dem symmetrisk, har vi valgt det asymmetriske, der giver en mere levende rytme.Vi har haft mange gæster i forsommeren til vore åben have arrangementer. I går havde vi besøg af et selskab på 44 haveinteresserede nordmænd, Der vandrede rundt i haven og var meget optaget af, hvad de så. De spurgte om mange ting og gav udtryk for, at de fik mange idéer og megen inspiration med sig hjem til deres haver i Norge.

I mine foredrag om 'Den klippede have' som jeg holder rundt i Haveselskabets kredse, tager jeg udgangspunkt i vores egen have.
søndag den 17. juni 2018

Midsommer frodighed


Den varme og tørre forsommer var på én måde fantastisk at opleve.
Dag efter dag nærmest tropiske tilstande. Alting sprang hurtigere ud en normalt, men blomstrede også hurtig af igen. Vi vandede meget for at holde haven grøn og frisk, så det hele ikke stod og hang til vores åben have arrangementer. 

 Vi havde rigtig mange mennesker på besøg de to weekender vi havde åben have. Folk kom fra alle egne af landet også fra Norge og Sverige.Den sidste søndag fik vi lidt regn - det friskede op på haven, og folk havde medbragt paraplyer og regntøj, så strømmen af mennesker fortsatte rundt ad havens stier.Ren regnvejrs-poesi.


- og gæster i alle aldre.

 Frodigheden er her ved midsommertide total. Al jorden er dækket af planter, som vi kan lide det.
En dame fra Ukraine kom på besøg sidste år til vores åben have. I år har hun fået en artikel optaget i et tidsskrift om haven - desværre kan vi ikke læse teksten. Men af kommentarerne på facebook kan vi forstå, at det er positivt, det hun har skrevet.