tirsdag den 12. februar 2019

HaveglædeDet er jo fantastisk at tilhøre en flok havebloggere - entusiaster, for hvem haven fylder så meget, at det ikke er muligt, at holde det for sig selv, men må dele det med alverden - eller hvem det nu lige er, der kigger med.Det handler om haveglæde - glæden ved at arbejde med jorden, at så, plante og se det udfolde sig. Og vi står tæt på en ny sæson, hvor det hele begynder påny, og det fylder os med  forhåbninger, forventninger til alt det vi glæder os til. Det fylder vores tilværelse, for det handler også om alle de drømme og planer vi har lagt i vinterens løb, og som nu skal realiseres.Vi vil vandre ud i de grønne rum og lade os fylde af alt det magiske, som haven kan bibringe os. Det som mange af os søger, er haven som det rekreative sted, hvor man kan finde afslappelse, og kan finde ro til at reflektere over tingene. Men det handler jo i lige så høj grad om stedet, hvor man har mulighed for at være kreativ og skabende, hvor man kan få afløb for sine idéer og kort sagt: kan være sin egen designer.Jeg skal i dette forår holde mit foredrag om 'Den klippede have' i to havekredse, nemlig Odder Havekreds mandag den 25. februar og i Sønderborg Havekreds onsdag den 10. april. Det er altid noget jeg glæder mig til som en dejlig udfordring at møde andre havefolk, der er et lydhørt publikum, og stiller mange spørgsmål.I foredraget, der handler om meget andet end formklipning. kommer jeg ind på noget omkring havens arkitektur, plantesammenstilling, kantning af bede o.m.a..

Lysets magi skaber stemning og atmosfære inde mellem træerne.


fredag den 25. januar 2019

Havens sten og planter.Sten og planter klæ´r hinanden. Det erkendte vi for mange år siden, da vi valgte at omlægge haven til dens nuværende form. Granitstenenes fine gråtoner er så tilpas afdæmpede, at de altid yder planternes farver retfærdighed, samtidig med at stenenes hårde karakter danner fine kontraster til planternes blødhed. 
Planterne vil altid være hovedsagen i haven, men i samspil med stenene kan der skabes spændende og smukke miljøer. hvor planterne trives godt. Stenene er ikke kun til pynt. De store sten i haven påvirker klimaet i deres umiddelbare nærhed. Der er store temperaturforskelle fra sydsiden til nordsiden på større sten - helt op til 10 grader eller mere.Stenene opvarmes om dagen af solen og om natten afgives en del af varmen til de nærmeste omgivelser. I klare nætter bliver stenene koldere end luften og der dannes kondensvand, der driver ind under stenene til gavn for de rødder, som befinder sig der.Man kan sige, at de mange sten vi har fundet ude i landmændenes stenbunker i Silkeborgs omegn, er et smukt eksempel på 'nordisk samarbejde', ført hertil som de jo er af isbræen ved den seneste istid
fra forskellige steder i Skandinavien. Mange nuancer af gråtoner er repræsenteret, farvespillet går over grønligt, blåligt, gulligt og rødligt, netop fordi en sten har sit hjemsted ved Oslofjorden, en anden fra Vättern i Sverige og en tredie er måske kommet helt fra Finland.Stendiger i landskabet kan også inspirere til helt specielle bede, hvor der mellem stenene i digets sider og i toppen vokser surbundsplanter eller måske nogle af de mange timiansorter, der vil trives godt her.

Sten med skarpe kanter er en god kontrast til de mere afrundede sten og de bløde planter.Det er en god regel ikke at lægge stenene oven på jorden, men greve dem lidt ned, så det virker som om det er lidt af grundfjeldet, der stikker op.


Det virker mere naturligt at lave en uregelmæssig kantning af et bed med stenene, frem for sten, der er sat efter en snor.Her er en lille plante hjulpet gennem en hullet sten, og nu afventer vi den videre udvikling. 
Ved stranden finder vi hulsten, der bryder lidt i stiernes stenbelægning.

Om sommeren er stenene knap så fremtrædende, idet de delvis skjules af havens frodighed.