onsdag den 27. november 2013

FOREDRAG OM HAVER


Gennem de seneste 17 år har jeg været rundt i landet og holdt foredrag  i Haveselskabets kredse og afdelinger. Det er blevet til et stort antal foredrag og møder med et utal af interesserede havefolk, der tålmodigt har lyttet til, hvad jeg havde på hjerte og altid med Inger som trofast assistent og `sufflør`.I 2014 har det foreløbig blevet til fem aftaler om foredrag:
 4. februar i Tørring og Omegn Havekreds.
 27. februar i Ringe Havekredes.
 12. marts i Randers Havekreds.
 17. september i Esbjerg Havekreds.
 6. oktober i Silkeborg Havekreds.Det er hver gang en dejlig udfordring at møde havefolk rundt i de forskellige kredse, hvor man møder en stor lydhørhed.
I 2014 er titlen på foredraget `Den klippede have`, der for en stor del handler om det at formklippe samt en hel del andet, der knytter sig til haven.Foredraget indledes med en tur gennem fredfyldte grønne haverum, hvor jeg tager udgangspunkt i vores egen have og går videre til andre haver i ind- og udland.Foredraget handler om det at klippe i haven. Det er ikke noget kursus i formklipning, men er tænkt som inspiration til kreative havemennesker, der kan opleve den afslappende leg det er, at formklippe og beskære visse af havens træer og buske.I den mindre have kan processen med klipning og formgivning 
- ud over det skønhedsmæssige - også have det praktiske formål at væksten holdes i ave, så der også ud i fremtiden er plads til planterne.Også i den større have kan der i arbejdet med formklipning af visse stedsegrønne og løvfældende træer og buske skabes spændende kontraster mellem det klippede og det frit voksende, ligesom det formklippede kan bibringe haven nogle spændende strukturer.Form hænger uløseligt sammen med havens arkitektur - og haven er et af de steder, hvor den enkelte kan skabe rum i haven, og være sin egen designer gennem arbejdet med flader, linjer, geometriske former, farver, strukturer og alle de forskellige materialer, ud over planter, som sten, trærødder og alt det andet, man tilfører haven, og skaber atmosfære og stemning.Glæden ved at være skabende og kreativ - at skabe noget smukt med sine hænder, er vel det egentlige formål med en have. Foredraget vil også handle om fascinationen af at kombinere sten og planter.


Havearbejdet er et fristed styret af de irrationelle værdier, hvilket adskiller haven fra den omgivende pulserende modernitet.Små `ubetydelige`detaljer, der kan rumme en verden af enkelthed og skønhed.

 Og om hvordan stierne fører rundt til frodige og grønne haverum, hvor sindet finder ro. Romantiske indslag inspireret af historiske haver lader sig let indpasse i nutidige haver.


Mødet med klassiske have fra renæssancen og barokken har givet stor inspiration til havens udformning.


De lånte elementer fra disse haver er spredt ud i en asymmetrisk, mere moderne måde at tænke have på.Beplantede krukker er en god løsning, der hurtig kan flyttes rundt og skabe variation,


Vores have er blevet til af en vægtig grund, nemlig at vi ikke kunne lade være.


Medens man går derude dukker tanken op - hvad nu, hvis man prøvede at....?Legen i haven handler om at realisere sine drømme.
At sætte stenblokke sammen til en skulptur, er som at lege med lego-klodser, kun manglen på fantasi sætter grænser for at skabe variation i haven.


lørdag den 23. november 2013

Havevandring.


Herved en havevandring, der er et koncentrat af mange års haveaktivitet og en opfølgen med kameraet, hvor jeg ønskede at fastholde flowet, som et haveliv kan udvikle sig. Billederne kommer i en umiddelbar og noget tilfældig rækkefølge, og skal blot anslå stemninger - glimt af helheder og detaljer, som fik lang eller kort levetid derude, men er udtryk for mange års haveglæde.Benved, Euonymus fortunei `Emerald Gaity` er en ret almindelig haveplante med mange gode egenskaber - let at formere ved stikling og at forme, hvis man ønsker det. Kan klare sig de fleste steder i haven, og i letskyggede partier står den og lyser op med sine hvidbrogede blade, der er stedsegrønne. Når billedet står lidt sløret og `drømmende` skyldes det, at det er et af mine gamle dias, som jeg har scannet. Jeg faldt for fristelsen til at klippe den lille buksbom i kugler. Desværre klarede den ikke en af de hårde vintre, hvor jeg havde ladet den stå i sin krukke.


Den gulgrønne Acer shirasawanum `Aureum` er et af mine yndlingstræer. Vi har det i flere eksemplarer rundt i haven, hvor de står og lyser op.Min hang til at klippe og forme planter, giver sig udtryk mange steder i haven.Vores lille Madonna har jeg foreviget mange gange, hun står som en souvenir fra loppemarkedet i Paris, fra for mange år tilbage.

Inger syede et år puder, der skulle harmonere med de grønne omgivelser.


Buksbomhækken er en god ramme omkring staudebedet - den bidrager med en klar struktur til haven samtidig med, at den er en god støtte for stauderne.

Rosen `pas de deux` klatrer hver sommer op i vores sydbøg, hvor blomsten er lysegul i udspringet, og derefter bliver hvid.

Japansk snebolle, Viburnum plicatum, her podet på en stamme, blomstrer rigt hen over sommeren.
Havens klippede strukturer giver variation i samspillet med det fritvoksende.